2 minute read

הצהרת האנטי-סולידריות של UCCS: תרגיל באנטי-ציונות, לא בפמיניזם

במאי 2021, המחלקה ללימודים אתניים ונשים (WEST) של UCCS (University of Colorado Colorado Springs) חתמה על הצהרה אנטי-ישראלית. זוהי הצהרת ה”סולידריות” השלישית שנחתמה ע”י WEST (אם כי באופן מעניין היא היחידה שלא צויינה באתר הרשמי שלהם). היא שופעת גזענות, משמיצה יהודים ותוקפת את המדינה היהודית היחידה בעולם. זה אמור להדאיג...

2 minute read

The Blue and White Elephant in the Room

Sunrise Movement is a group of young activists dedicated to stopping man-made climate change. The organization has over 400 branches, most of which are located in the US. One of the political branches of the organization located in Washington DC (DC chapter) announced on October 20th on Twitter that it refused to attend the voting rights rally in Washington DC...

2 minute read

הפיל הכחול-לבן שבחדר

תנועת Sunrise (Sunrise Movement) הינה קבוצת צעירים המוקדשת לעצירת שינויי האקלים הנגרמים על ידי אדם. יש לארגון מעל ל-400 סניפים שמרביתם נמצאים בארצות הברית. אחד התאים הפוליטיים של הארגון שמיקומו בוושינגטון הבירה (“D.C. chapter”) הודיע ב- 20 באוקטובר בטוויטר כי הוא מסרב להשתתף בעצרת זכויות ההצבעה בוושינגטון, .בגלל הכללת ארגונים יהודיים...

4 minute read

עדכון: דובר אנטי-ישראלי יעביר הרצאת זיכרון לויזל באוניברסיטת בוסטון

הכומר ד”ר וויליאם ברבר השני, נשיאה לשעבר של NAACP )האגודה הלאומית לקידום אנשים צבעוניים ( של צפון קרולינה, המתייחס באופן קבוע לישו כ”יהודי פלסטיני שחום עור” והאשים בשנת 2018 באופן כוזב את ישראל שהיא “מנסה לפגוע במכוון” בילדים פלסטינים “פשוט בגלל שהם רוצים חופש”, העביר הרצאת לזיכרון אלי ויזל במרכז...

3 minute read

סיפורי האגדות של נורה עריקאת על ישראל

ב-2 במרץ 2021 אירח מרכז UC Santa Barbara ללימודי המזרח התיכון את עו”ד זכויות האדם והפרופסור נורה עריקאת במסגרת סבב הספרים הבינלאומי שלה. מחלקת הקמפוס של הוועדה לדיוק ודיווח במזרח התיכון (CAMERA) בחנה את הספר ביסודיות והפריכה את שקריו. לגבי ההרצאה עצמה, לא ניתן להכחיש כי עריקאת היא דוברת מצוינת,...

3 minute read

העיתון “הרווארד קרימסון” מספק במה לשקרים על ישראל

אחד מכותבי העיתון, לוקאס קרנר, דורש מאוניברסיטת הרווארד לנתק את כל קשריה הכלכליים והאקדמיים עם מדינת ישראל ולתמוך בתנועת ה-BDS הידועה לשמצה. השוואת מדינת ישראל, המעניקה שיוויון זכויות מלא לכלל אזרחיה, יהודים וערבים כאחד, לדרום אפריקה של תקופת האפרטהייד, היא התגלמות ה”פייק ניוז”. זה מעורר זעם וזה שקרי באופן חד...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1