3 minute read

הסיבה שהנוצרייה הזאת תומכת ביהודים ובישראל

דיטריך בונהופר, שכיהן ככומר נוצרי בגרמניה בשנות השלושים של המאה העשרים, אמר פעם “שתיקה מול הרוע היא עצמה רוע.” הוכחה למילותיו אלה, הם במעשיו האמיצים של בונהופר, כאשר נלחם בעקשנות לצד מתנגדים אחרים של המשטר הנאצי כדי להציל משפחות יהודיות במהלך זוועות השואה. כנוצרייה, ביליתי את רוב חיי במרדף לחיזוק...

3 minute read

דוגמא נוספת לקמפיין של סטודנטים למען צדק בפלסטין נגד נורמליזציה עם ישראל

למרבה הצער, אך באופן לא מפתיע, קמפוס ה- UNC Chapel Hill שוב הוטרד בפעילות אנטי-ציונית ואנטישמית. תא ה- SJP (סטודנטים למען הצדק בפלסטין) של UNC Chapel Hill הודיע זה עתה על תוכניתם להחרים פעילות נוספת הקשורה לישראל – הפעם, טיול חינם לישראל באביב בין התאריכים 6-15 במרץ, ויצא בהצהרה מפורטת...

3 minute read

אובדן התמימות: זכויות בינלאומיות של ילדים באזורי מלחמה

אפשר היה לחשוב שבשנת 2020, רוב האנשים יסכימו שיש משהו מיוחד בתמימות של ילדים שצריך לגונן עליה ולשמר אותה זמן רב ככל האפשר. כמה אמהות ואבות לוקחים את הרעיון הזה צעד אחד קדימה בכך שהם לא מאפשרים להם לעשות שום דבר מחשש שייפגעו, ויש הורים אחרים שהם ההפך הגמור –...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1