3 minute read

CUNY resolution pushing BDS is wrong, hurtful and anti-Semitic

In December, the CUNY (City University of New York) Law Student Government Association adopted a resolution sponsored by Students for Justice in Palestine (SJP) and the Jewish Law Student Association calling upon the administration to cut virtual and actual ties with Israeli academic institutions and businesses. The resolution also demonizes Jewish organizations, Israeli students...

3 minute read

Is Zionism a dirty word?

A recent survey by the Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law revealed that over 70% of Jewish college students in the United States have personally experienced or were familiar with an antisemitic attack in the past 120 days. As well, the AMCHA Initiative, an organization that documents antisemitism on...

3 minute read

כיצד המושג ‘יהודי ערבי’ מעוות את ההיסטוריה ומשמיץ את הציונות

הקהילות היהודיות של צפון אפריקה והמזרח התיכון מיוצגות לעתים קרובות בצורה לא מדויקת באקדמיה ובתקשורת המרכזית. ההיסטוריה העשירה והמורכבת שלהם מוסתרת בכוונה כדי לערער את הציונות. ואכן, פרופסורים, ארגוני סטודנטים אנטי-ישראליים ודמויות משפיעות אחרות הכחישו את הילידים הייחודיים- היהודים במזרח התיכון. יתרה מכך, קבוצות אלו הפחיתו למינימום את הכפיפות ההיסטורית...

2 minute read

הנהלת הסטודנטים של נורת’איסטרן צריכה למחוק את הרטוריקה האנטי-ישראלית מהחלטתה

“לכל הסטודנטים, במיוחד אלה מקהילות מודרות ופגיעות, יש זכות להרגיש בטוחים וברוכים הבאים בקמפוס האוניברסיטת נורת’איסטרן”. אגודת הסטודנטים של נורת’איסטרן (SGA) לא יכלה לומר זאת טוב יותר: כל הסטודנטים, לא משנה הרקע הגזעי, האתני, הדתי או הסוציו-אקונומי שלהם, ראויים לקמפוס חם, פתוח ונוח. עם זאת, רק 300 מילים לתוך החלטת...

3 minute read

תגובה להצהרה האחרונה של SJP

קהילת ואסר היקרה, לאחרונה, ב-2 בדצמבר, The Miscellany News פרסמה הצהרה משותפת של SJP (סטודנטים למען צדק בפלסטין) ואגודת הסטודנטים ואסר בנוגע לשימוש של SJP ביצירות אמנות אנטישמיות כדי לפרסם אירוע עם אלי ואלי, קריקטוריסט הידוע בהשמצת יהודים ומדינת ישראל באמצעות הקריקטורות שלו (Miscellany News, 2021). החרטה בפסקה הראשונה בהצהרה...

3 minute read

אגודת הסטודנטים לצדק החברתי של אוניברסיטת מקגיל הפכה לדעה קדומה אנטי-ישראלית עיוורת

ב-25 לאוקטובר, אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת מקגיל (SSMU) טענה באימייל שמדיניותה החדשה מדגימה “מנהיגות” ב”זכויות אדם, צדק חברתי והגנת הסביבה”. לרוב כך הדבר. חשוב להגן על ילידי קנדה ולהפסיק את השימוש בדלק מאובנים. אבל קואליציה זו מנצלת את הרישיון המוסרי הזה כדי לתקוף את ישראל ולהתעלם מביקורות לגיטימיות מצד סטודנטים...

2 minute read

הצהרת האנטי-סולידריות של UCCS: תרגיל באנטי-ציונות, לא בפמיניזם

במאי 2021, המחלקה ללימודים אתניים ונשים (WEST) של UCCS (University of Colorado Colorado Springs) חתמה על הצהרה אנטי-ישראלית. זוהי הצהרת ה”סולידריות” השלישית שנחתמה ע”י WEST (אם כי באופן מעניין היא היחידה שלא צויינה באתר הרשמי שלהם). היא שופעת גזענות, משמיצה יהודים ותוקפת את המדינה היהודית היחידה בעולם. זה אמור להדאיג...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1