4 minute read

להיות יהודי מזרחי ברשתות החברתיות

  במהלך ימי הבידוד שלי, כמו רבים אחרים, ביליתי שעות בכל יום ברשתות החברתיות. ובחנתי לעומק את אפליקציית המדיה החברתית TikTok – אפליקציה שזכתה לפופולריות רבה בשנה האחרונה. האפליקציה, שמזרימה ברציפות קטעי וידיאו באורך 15 שניות עד דקה על בסיס תחומי עניין של משתמשים, כוללת בסיס משתמשים משמעותי של יהודים....

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1