3 minute read

עקוב אחר הכסף או עקוב אחר השקרים: ‘סטודנטים לצדק בפלסטין’ באוניברסיטת דיוק

רבים מתומכי תנועת ה- BDS (חרם, מניעת השקעות ועיצומים) מפעילים את המאבק למען צדק גזעי בארצות הברית והמלחמה נגד קיומה של ישראל כמדינה יהודית. תא הסטודנטים לצדק בפלסטין (SJP) באוניברסיטת דיוק, באופן לא מפתיע, אינו יוצא מן הכלל; הם מקדמים שקרים במסווה של חשבונות המדיה החברתית שלהם, ומנסים לצייר אקטיביזם...

3 minute read

באוקסידנטל קולג’ מכבדים עמדות אנטי-ישראליות

בנובמבר האחרון התייצבו כמה מחברי קבוצת הכדורגל של קולג’ אוקסידנטל (אוקסי) לתמונה עם דגל צבא ההגנה לישראל ושיתפו אותה באנסטגרם האישי שלהם. הכיתוב בפוסט “@oxyfootball עומדים בסולידריות עם אחינו הישראלים במאבקים שלהם נגד טרור @IDF” ובמאבק נגד טרור.” כתוצאה מכך התרחשו מספר דברים. הנהלת הקולג’ שלחה מכתב לגוף הסטודנטים שהביע...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1