4 minute read

פגיעה בהזדמנות ללמוד עברית בישראל

Photo: Philafrenzy/Wikimedia Commons החודש נחשף כי בית הספר למדעי המזרח ואפריקה (SOAS) העביר את תכנית “השנה העברית בחוץ לארץ” מהאוניברסיטה העברית בירושלים לאוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת מערב לונדון גם ניתקה את קשריה עם האוניברסיטה העברית וטרם הודיעה על תכנית עברית חלופית. אם האוניברסיטאות הבריטיות ימשיכו לתרום לגל הכניעה הזה לאקטיביזם אנטי-ישראלי,...

3 minute read

הסתה? שנאה? ממש מתחת לאף שלנו בקמפוסים הישראלים

תמונה: משרד החוץ \ ויקישיתוף כאן בפינה הקטנה והנעימה שלנו במזרח התיכון, אנחנו לעתים קרובות מגנים עוולות אנטי-ישראליות שקורות באוניברסיטאות ברחבי העולם, ולא בכדי. עוולות אלה גוברות בהתמדה במשך שנים, וממשיכות לאיים על סטודנטים יהודים וציונים. עם זאת, כאן ממש בחצר האחורית שלנו, קיים מבצר שמפיץ מידע מוטעה המהלל טרור,...

3 minute read

לא נשכח שהטרור הגיע בעבר גם לקמפוס

בתור סטודנטית באוניברסיטה העברית אני לא יכולה להישאר אדישה לסרטון השקרי של תא הסטודנטים חד”ש באוניברסיטה העברית. התא הפיץ בתחילת השבוע הקודם סרטון מסית הקורא להיאבק בחיילי צה”ל באוניברסיטה העברית, והנהלה מצידה רק ציינה כי: “הסרטון מציג שקרים”. פרט לעובדה כי הסרטון מציג אירועים ועובדות באופן חד צדדי וממוסגר באופן...

2 minute read

אם אתה רוצה למתוח ביקורת על ישראל, קודם תתמוך בזכותה להתקיים

דמיין את עצמך יושב בכיתה באוניברסיטה נרגש ללמוד על העולם סביבך. הפרופסור שלך מזמין אורח איטלקי לחלוק את אהבתו למדינתו. אתה נרגש ומלא תקוות גדולות לקראת השיחה הזו, ולפתע מספר סטודנטים בכיתה מתחילים להפריע לדיון. במקום להקשיב ולשאול שאלות חשובות, הם מחליטים להשפיל את האיטלקי ואת מדינתו לפני שהם יוצאים...

2 minute read

כך נראה ציוני

בשנים האחרונות, ציונות הפכה להיות משהו שהיא איננה, הנוגד את מהות התנועה. המתנגדים לציונות ניסו לצייר את התנועה כתנועה של קולוניאליסטים ימניים. במציאות, ציונים הם פשוט אלה המאמינים שלעם היהודי יש זכות להגדרה עצמית במולדת אבותיהם – ישראל. ללא קשר לנטייתם הפוליטית. “כך נראה ציוני” הוא קמפיין שמראה שכל אחד...

< 1 minute read

This is What a Zionist Looks Like

In recent years, Zionism has unjustly been given a reputation that contradicts the reality of the movement. Those who oppose Zionism have tried to paint the movement as a band of right-wing colonialists. In reality, Zionists are simply those who believe that the Jewish people have a right to self-determination...

arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1